Litt mindre lodde fra EU

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge får litt mindre lodde fra EU enn først antydet. Total loddekvote for Norge blir dermed på rundt 40.000 tonn.

 

Dette skriver Fiskebåt:

Norske fartøy legger til grunn at reguleringene vil være på plass i løpet av neste uke, og at norske fartøy dermed kan starte fisket når regelverket er på plass.

Den norske andelen av kvoten ble litt mindre enn det som først var antatt. Fiskebåt har arbeidet med å få avklart hvilket kvantum vi får overført fra EU. Etter det vi erfarer vil Grønland overføre rundt 4400 ton av sin kvote som er på rundt 6200 tonn til EU. Kvantumet på om lag 4400 tonn legger vi til grunn at EU vil overføre til Norge. Med den norske andelen på 4560 tonn og Smutthullavtalen som gir 31 165 tonn, vil det gi en norsk totalkvote på 40 000 tonn.

Les resten av saken på Fiskebåt her: 

Siste nytt