Loddefisket ved Island åpner 30 januar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har nettopp lagt ut J-15-2017 som omhandler loddefisket ved Island. Norske fartøy får en kvote på rundt 40 000 tonn

Ingen norske fartøy kan gå inn i den islandske sonen før de har fått lisenser. Salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget sier at lisenssøknaden ble sendt torsdag og at det er mest trolig at de sendes ut mandag siden det islandske fiskeriministeriet må gi grønt lys. Det skjer da mest sannsynlig over helgen.

I fjor var loddekvoten ved Island 58 326 tonn.  Årets fiske er åpent til 22 februar.  Det enkelte fartøys fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets kvotefaktor multiplisert med en kvoteenhet fastsatt til 0,93.

les hele J-15-2017 her 

Siste nytt