Mindre tilstede på fiskefeltene i 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Oppdatering av de helikopterbærende fartøyene, reduksjon i fartøysstruktur og forsinkelser i operativ leveranse fra NH-90 gjorde 2016 utfordrende for kystvakten.

Sjef for Kystvakten, flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness, oppsummerer året som har gått i et innlegg på nettavisen VOL.

Kystvakten har i 2016 utført 1588 inspeksjoner av fartøy i norsk jurisdiksjonsområde og områder regulert under NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission). Det er utstedt 299 advarsler og avdekt 80 lov og regelbrudd som har medført anmeldelser og oppbringelse av fartøyer til norsk havn.
Det er utført 3275 oppdrag for norske statlige etater og andre som har anmodet om bistand fra Kystvakten gjennom året. Kystvakten har deltatt på 158 søk- og redningsaksjoner og assistert 65 fartøyer med slep.

Kystvaktsentralen har mottatt 53500 henvendelser relatert til opplysninger om faststående fiskeredskaper i sjøen gjennom året.

Kystvaktens fartøystruktur ble i oktober i år redusert til 14 fartøyer etter beslutning om å fase ut kystvaktfartøyet Ålesund.

Planlagte tekniske oppdateringer la til grunn et lavere produksjonsmål i antall patruljedøgn for den havgående flåten i 2016. Utfasing av KV Ålesund har medført at antall patruljedøgn i 2016 ble noe lavere enn planlagt.

Kystvaktflåten består av 8 havgående fartøy og 6 fartøy for operasjoner i kystnære farvann. Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp-klassen, er det en moderne flåte med tilpassede kapasiteter til kystvaktoppgavene.

Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for de tre fartøyene i Nordkapp-klassen. Levetidsforlengelse av Nordkapp-klassen har vært gjennomført de to siste årene for å sikre deres operativitet frem til de nye fartøyene settes i operativ tjeneste. De nye fartøyene forventes på plass fra ca. 2022.

NH90-helikoptrene er fortsatt under innfasing om bord på Kystvaktens fartøy. Innfasingen er forsinket, og som et avbøtende tiltak vil antall flytimer med sivilt innleid fly (KYV) i 2017 øke. Dette gir en økt evne til overvåkning og en bedret situasjonsforståelse, men erstatter av naturlige grunner ikke de kontroll-, og SAR-kapasiteter et helikopter gir.

Les hele saken her:

Siste nytt