Moderat start på fiskeriene

Publisert: av Roar Bjånesøy

4 600 tonn sild er meldt inn de første 4 dagene av 2017, fisket har i hovedsak foregått rundt Kaldfjorden i Troms.

 

-Utfordringen i området er at det er mye kval selv om båtene ser mer sild i området enn de gjorde før jul. Spesielt er kvalen et problem for låssetterne, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

Flere av den større kystflåten er allerede i området og flere er på vei oppover. I tillegg har en håndfull ringnotfartøy tatt løs og er på vei nordover, ifølge Garvik som legger til at det har vært blandet størrelse på silda som har vært tatt rundt Kaldfjorden..

-Noen av fartøyene leter nå i Norskehavet, mens andre er ute i havet vest for Lofoten og ser etter sild, sier Garvik.

-Det hadde vært veldig kjekt om de hadde blitt tatt noe sild ute i havet. Da hadde det vært mer å fisket på for alle fartøyene samt vi hadde fått en bedre oversikt over hva som står i havet, sier Garvik.

Garvik sier og at prisnivået på silda ligger litt lavere enn i høst og lavere enn på samme tid i fjor. Men så langt har mesteparten av silda blitt bydd ut i nord og Sildelaget forventer høyere priser når flere fartøyer i fiske tar ut større utbudsområder for fangstene sine.

For makrell har det vært to utenlandske fartøy inne til Norge med litt i underkant av 2 000 tonn som er fisket sørvest av Shetland. En del av flåten fra Skottland og Shetland er i aktivitet, mens flere fremdeles ligger i havn, ifølge Garvik

Ellers har det vært noen små låsfangster av nordsjøsild, kystbrisling og hestmakrell i sør, men kun noen få tonn.

Siste nytt