Ny miljømerking for kolmula

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det norske kolmulefisket ble torsdag godkjent av IFFO RS, og er dermed sertifisert etter IFFO RS sine standarder.

- Sjømat Norge er svært fornøyd med at kolmule igjen er sertifisert. Det gjør at produktene fra det viktigste råstoffet til fiskemel og fiskeoljeindustrien kan selges i alle markeder. Det gir produsentene fleksibilitet i valg av marked, og sørger for en fornuftig avsetning for fiskemelet og fiskeoljen, sier Kyrre Dale i Sjømat Norge i en pressemelding.

Sommeren 2016 suspenderte IFFO RS sertifiseringen av kolmule. Bortfallet av IFFO RS -godkjenningen var begrunnet med at kyststatene til kolmule (EU, Norge, Færøyene, Island og Russland) ikke var kommet til enighet om forvaltningen og fordelingen av kolmule. Som følge av manglende enighet mellom kyststatene har det totale fisket av kolmule vært høyere enn forskernes anbefalinger de senere årene.

Kyststatene er enige om en forvaltningsplan for kolmule, samt en totalkvote for fisket i 2017. Totalkvoten er i tråd med kvoteanbefalingen fra havforskerne. Kyststatene har imidlertid ikke blitt enige om fordelingen av totalkvoten seg i mellom. For å beholde miljøsertifiseringen i årene fremover er det viktig at kyststatene også blir enige om fordelingen av kolmule.

- En bærekraftig forvaltning av kolmulebestanden er en forutsetning for at vi skal ha adgang til de best betalende markedene for fiskemel og fiskeolje også i fremtiden. Det må legges vekt på verdien av fisken som blir tatt opp av havet. Vi kan ikke ensidig fokusere på kvantum av kolmule, legger Kyrre Dale til.

Sjømat Norge representerer de norske produsentene av fiskemel og fiskeolje, og har jobbet aktivt for å få resertifisert kolmulefisket i god tid før fiskesesongen starter i slutten av februar.

-Vi har jobbet aktivt og målrettet for å få på plass sertifiseringen, og tidsmessig har det gått raskere enn vi hadde grunn til å frykte. Denne sertifiseringen kommer både norske fiskere og norske produsenter til gode, sier Kyrre Dale.
IFFO RS er en global standard og et sertifiseringsprogram (Responsible Sourcing) utviklet av den internasjonale bransjeorganisasjonen for fiskemel- og fiskeoljeprodusenter, IFFO.


Siste nytt