Omsetningsbestemmelsene for mel- og oljeråstoff

Publisert: av Roar Bjånesøy

Omsetningbestemmelsene for råstoff som anvendes til mel og olje er blitt oppdatert for 2017.

De nye omsetningsbestemmelsene finner du her:


I hovedsak er fjorårets avtale videreført. Kort oppsummert gjelder følgende;

• Partene ble enige om å fortsette å bruke et tiårs-gjennomsnitt for fett og tørrstoff som grunnlag for beregning av minstepris pr råstoffslag.
• Prisindikatorene blir som tidligere benyttet til å sette minstepriser for hvert råstoffslag.
• Salttabellen for lodde skal kun nyttes ved loddefiske i Barentshavet.
• For fangster tatt ved IS/JM/GØS med utbudsområder i vest, må Norge med i utbudsområdet ved fangster over 500-tonnsgrense.
• Det skal heller ikke i 2017 være temperaturregulering for råstoffet.
• Bifangst skal prises med sin egen minstepris, uavhengig av om den er innmeldt eller ikke, og om det er levert med leveringsavtale eller ikke. Arter som ikke har egen minstepris, skal prises som kolmule.

Båtene velger mellom følgende tre alternativer for lossing av fangsten:

• Ordinær lossing - med lossegjeng fra fabrikken. Fabrikken sine folk tømmer og reingjør tankene på ordinær måte.
• Lossing fra én sentertank - med lossegjeng fra fabrikk, der fabrikken kun har ansvaret for å tømme og reingjøre den tanken de har pumpet fra.
• Selvlossing - ingen lossegjeng eller reingjøring av tanker fra fabrikkene sine folk.
Siste nytt