Oppfordrer til aktsomhet i NVG-sildfisket

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektoratets inspektører har registrert flere sprenginger av nøter i fisket etter NVG-sild med not.

Derfor går Fiskeridirektoratet nå ut med en generell melding til flåten om å utvise ekstra aktsomhet i fisket.


— Det er for tiden aktivitet på fjordene utenfor Kvaløya i Troms og vi har registrert flere hendelser med fangster av en slik størrelse at redskapen revner/sprenges, opplyser Rolf Harald Jensen ved overvåkningstjenesten i region Nord.

Det er særlig på ved Sessøya det er registrert tette konsentrasjoner av sild. Det er derfor viktig at flåten er oppmerksom på dette og innretter sitt fiske deretter.

Observasjonene og tilbakemeldinger gir også Fiskeridirektoratet og Kystvakten ekstra grunn til å følge nøye med på fisket framover.

Dersom utfordringene vedvarer vil Fiskeridirektoratet vurdere å stenge områder.

 

Siste nytt