Positive til samlokalisering av forskning- og forvaltningsmiljøer

Publisert: av Roar Bjånesøy

En ny utredning anbefaler å få NIFES, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet inn under samme tak. Positivt og spennende, mener NIFES-direktøren og fiskeridirektøren

Konseptvalgutredningen (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen anbefaler et nybygg for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Det ble offentliggjort av Nærings- og fiskeridepartementet, skriver Fiskeridirektoratet.


I pressemeldingen står det at flere av departementets underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen i dag har små og lite hensiktsmessige lokaler. Særlig NIFES og Havforskningsinstituttet har behov for mer funksjonell bygningsmessig kapasitet.

- Dette er veldig positivt for NIFES. Spesielt trenger vi nye laboratoriefasiliteter. Det er helt avgjørende når NIFES også i fremtiden skal passe på at norsk sjømat er trygg. NIFES har utviklet seg på en flott måte i dagens lokaler, men nå er de fullt utnyttet, sier NIFES-direktør Ole Arve Misund, som også er positiv til å komme tettere på Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.


Spennende!

Han får støtte av fiskeridirektør Liv Holmefjord.

- I utgangspunktet er dette en spennende anbefaling. Vi har et godt utgangspunkt i den marine klyngen som er på Nordnes i dag, og det er viktig å bygge videre på og utvikle det gode samarbeidet vi allerede har, sier hun.

Kunnskapen som forskningsinstituttene kommer med er viktig i forvaltningsarbeidet til Fiskeridirektoratet, forteller Holmefjord.

- Å ha en lokalisering med formelle og uformelle møteplasser vil styrke den totale kunnskapsutviklingen. Vi er avhengige av best mulig kunnskap til enhver tid for å få til så god forvaltning som mulig. Jeg tror en samlokalisering vil skape et miljø der vi er enda tettere på hverandre, noe som vil kunne gi bedre forskning og bedre forvaltning i første omgang, og høyere verdiskaping i marin sektor i neste omgang, sier fiskeridirektøren.

Siste nytt