Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 23. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 23. januar 2017 gjelder følgende minstepriser på makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,0220 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt