Reduserte minstepriser på NVG-sild fra mandag 16. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 16. januar 2017 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):                 NOK 5,37 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 5,14 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 4,85 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 4,19 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):                       NOK 3,57 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisene for de ulike størrelsesgruppene av NVG-sild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

 

 

Her er minsteprisene fra uke 1:

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):           NOK 5,43 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 348 g): NOK 5,20 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,91 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,24 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre):      NOK 3,61 pr kg

 

 

Siste nytt