Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 30. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 30. januar 2017 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):          NOK 4,69 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 4,49 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 4,24 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 3,66 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):              NOK 3,12 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisene for de ulike størrelsesgruppene av NVG-sild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt