Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 9. januar 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 9. januar 2017 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):           NOK 5,43 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 348 g): NOK 5,20 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,91 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,24 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre):      NOK 3,61 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisene for de ulike størrelsesgruppene av NVG-sild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5.000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt