Rekordår for Råfisklaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Aldri tidligere er det gjennom Råfisklaget omsatt fangst til høyere samlet verdi enn i 2016. De offisielle tallene viser at omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,5 milliarder kroner, opp fra forrige topp på 9,7 milliarder i 2015.

Av dette sto norske fiskere for 9,1 milliarder, opp fra 7,8 milliarder året før. Både totalt og for norske fiskere er dette nye toppnoteringer, skriver Råfisklaget.

Den samlede omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte i 2016 på 11,5 milliarder kroner – 11.538 millioner kroner. Dette er en oppgang på 1.806 millioner eller 19 % fra 9.732 millioner kroner i 2015. Fangst fra norske og utenlandske fiskefartøy utgjorde henholdsvis 9.066 og 2.472 millioner kroner, økninger på henholdsvis 17 % og 26 % fra 2015.


Sammenlignes omsetningen i 2016 mot tidligere år, så står verdien seg enten det måles i løpende kroner eller om det korrigeres for inflasjon. Forrige topp både i løpende kroner og inflasjonskorrigert var 2015 med 9.732 millioner (løpende) og 10.212 millioner (inflasjonskorrigert). Det tredje beste året var 1999 med 6.560 millioner (løpende) og 9.407 millioner (inflasjonskorrigert).


Over 1 million tonn fangst tre år på rad

Det ble omsatt til sammen 1.123.000 tonn (rund vekt) fangst gjennom Norges Råfisklag i 2016. Dette er ny toppnotering og tredje år på rad i Råfisklagets historie med samlet fangst på over 1 million tonn. Omsetningen var 1.058.000 tonn i 2014 og 1.036.000 tonn i 2015 (rund vekt).


Torsk utgjør nesten 60 prosent av samlet verdi

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2016 omsatt 481.000 tonn torsk (rund vekt) til verdi 6.788 millioner kroner. Dette er en økning på 2 % i kvantum og 20 % i verdi fra 2015. Torsk utgjør 43 % av samlet kvantum og 59 % av samlet verdi i 2016. Ordnet etter verdi av den samlede omsetningen i Råfisklaget i 2016 følger deretter artene hyse (10 %), sei (7 %),
reker (6 %), snøkrabbe (5 %), blåkveite (4 %) og kongekrabbe (3 %).


Stor verdioppgang for snøkrabbe og kongekrabbe

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2016 omsatt 17.450 tonn snøkrabbe til verdi 533 millioner kroner. Dette er en økning på hele 87 % i kvantum og 118 % i verdi fra 2015. Status for kongekrabbe er 2.640 tonn omsatt til verdi 332 millioner kroner i 2016. Dette er en økning på 21 % i kvantum og 78 % i verdi fra 2015.

 

Les hele pressemeldingen her

Siste nytt