Ressursforsker hos Fiskebåt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Gjert Endre Dingsør har startet som ressursforsker i Fiskebåt. Dingsør er utdannet fiskeribiolog fra Universitetet i Bergen og kommer fra en forskerstilling ved Havforskningsinstituttet

Stillingen er nyopprettet og er en naturlig videreføring av Fiskebåt sitt engasjement innen ressursforskning de siste årene, skriver Fiskebåt.

I den nye jobben skal han blant annet videreutvikle samarbeidet mellom næringen og forskningen.

- Målet er riktigst mulig bærekraftig forvaltning av våre fiskebestander, og størst mulig verdiskapning og ressursutnyttelse. Han vil være en ressursperson for hele næringen, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Dingsør skal jobbe ved Fiskebåt sitt kontor i Bergen, og har vært ansatt ved Havforskningsinstituttet siden 2008. Han har vært med i en rekke ekspertgrupper i ICES (Det internasjonale havforskningsrådet), og har også vært leder for arbeidsgruppen for arktiske fiskerier i ICES.

- Han kommer nå til å delta som Fiskebåt sin representant på ulike arenaer i ICES, øvrige forskningsarenaer og jobbe overfor forvaltningen i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplaner for de ulike fiskebestandene. Fiskebåt er og skal være en konstruktiv og seriøs medspiller i alle spørsmål knyttet til ressursforskningen. Det er derfor vikig at vi har egne folk med spisskomeptanse innen dette, sier Maråk.

Siste nytt