Sildelagets omsetning i 2016 nokså nær rekord

Publisert: av Jarle A. Hansen

Som vi antydet før jul, ble det ikke rekord for totalomsetningen i fjor. Men aldri har et så vidt lavt volum av pelagisk fisk, vel 1,2 mill. tonn, gitt en så høy totalomsetning.

Verdien omsatt til konsum (ca. 770.000 tonn) utgjorde innpå 6,6 mrd. kroner, - til mel og olje ble verdien 1,3 mrd. kroner. Utenlandske fartøyer leverte pelagisk fisk i Norge for totalt vel 1,4 mrd. kroner, tilsvarende 184.000 tonn.


Med en konsumomsetning på 770.000 tonn fisk, utgjør dette over 3 mrd. måltider om vi regner ca. 250 g fisk pr måltid. Pelagisk fisk kan om vi regner slik, mette nesten 8,5 millioner mennesker hver dag!
Snittprisen på sild er steget med nesten 50 % fra 2014 til i fjor, og en stadig større del av sildefangstene fileteres i Norge. Volumet eksportert av hhv. rundsild og filet, var i 2016 tilnærmet likt. EU er det største og viktigste sildemarkedet både for rundsild og filet.


Snittprisen for makrell økte ca. 21 % fra året før, men her går nesten alt som fryst. EU og markedene i Japan, Kina og Sør-Korea står for ca. 70 % av den norske makrelleksporten.

Siste nytt