Stenging av et område på Kaldfjorden i Troms for direktefiske etter NVG-sild med snurpenot

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på Kaldfjorden i Troms for direktefiske etter NVG-sild med snurpenot.


Etter dette er forbudt med direktefiske etter NVG-sild med snurpenot i et område på Kaldfjorden i Troms, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 48,3 minutter. Øst 018 grader 38,4 minutter
2. Nord 69 grader 49,7 minutter. Øst 018 grader 39,7 minutter

Fartøy som setter fangst i lås kan fortsette NVG-sildefisket i området.

Les om bakgrunnen for stengingen


Henvendelser: Christian Roll Valen, 411 45 947

Siste nytt