Stenging av et område på Kaldfjorden

Publisert: av Kenneth Garvik

Grunnet innblanding av torsk så stenger Fiskeridirektoratet område.

STENGING AV ET OMRÅDE PÅ KALDFJORDEN I TROMS FOR FISKE ETTER NVG
SILD MED SNURPENOT


Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag, 20. januar 2017:

«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på
Kaldfjorden i Troms for fiske etter NVG sild med snurpenot.

Etter dette er forbudt å fiske etter NVG sild med snurpenot i et område på Kaldfjorden i
Troms, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner

1. Nord 69 grader 48,3 minutter. Øst 018 grader 38,4 minutter.
2. Nord 69 grader 49,7 minutter. Øst 018 grader 39,7 minutter.»

 

Rolf Harald Jensen
seksjonssjef

Siste nytt