Stenging av felt for NVG-sildefiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter NVG sild med snurpenot som er dypere en 60 favner

«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter NVG sild med snurpenot som er dypere en 60 favner.»
 
Etter dette er det forbudt å fiske etter NVG sild med snurpenot som er dypere en 60 favner i et område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner
 
1. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
2. Nord 69 grader 44,5   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
3. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 36,0 minutter. 
4. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 42,5 minutter.
5. Nord 69 grader 53,0   minutter.  Øst 018 grader 46,7 minutter.
6. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 45,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.»
 
 
Med hilsen
 
Rolf H Jensen
Fiskeridirektoratet

Siste nytt