Vekst i oppdrett og økt verdiskapning på villfisk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Verden skriker etter norsk fisk.  Etterspørselen etter sjømat fra Norge øker mer enn sjømatnæringen klarer å levere. Regjeringen  legger nå til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Jeg er også opptatt av å få økt verdiskaping på torsk og annen villfisk, sier fiskeriminister Sandberg

Dette skriver departementet etter at sjømateksporten satte ny rekord med 91,64 milliarder kroner for 2016.

Dette er en dobling på 10 år.

- Aldri før har vi eksportert for mer. Og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vil bli noe mindre i år etter at forholdet til Kina nå er normalisert. Høye priser gjør atbåde fiskere og oppdrettere får godt betalt. Det er stor fremtidsoptimisme langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Både administrerende direktør i Sjømatrådet, Renate Larsen og fiskeriministeren var klar på at verdiøkningen må skje ute i markedet.

 Verden skriker etter norsk fisk.  Etterspørselen etter sjømat fra Norge øker mer enn sjømatnæringen klarer å levere. Regjeringen  legger nå til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Jeg er også opptatt av å få økt verdiskaping på torsk og annen villfisk, sier fiskeriminister Sandberg.
Laks er bra for torsken
Det er først og fremst laks og ørret som driver verdiøkningen. I 2016 eksporterte Norge en million tonn laks og ørret til en verdi av 65,3 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 3,5 prosent, mens eksportverdien økte med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner fra 2015.


De høye lakseprisene gir også gode tider for torsk. Norge eksporterte hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er også rekord og en økning på 6 prosent, eller 821 millioner kroner.

Totalt økte verdien av sjømateksporten med  23 prosent, eller 17 milliarder kroner  sammenlignet med 2015.

Siste nytt