Endret tidspunkt for døgnets siste konsumauksjon

Publisert: av Line Dale Nilsson

Tidspunkt for siste konsumauksjon endres til kl. 22.00 - 22.30

Det vises til Rundskriv 09/17 datert 19.05.2017.

Som det fremgår av nevnte rundskriv vil tidspunktet for den siste konsumauksjonen bli endret fra kl 2230-2300 til kl 2200-2230 med virkning fra mandag 10.07.2017.

Videre heter det med henvisning til den siste auksjonen at «Dersom det er 16 fartøyer eller flere på auksjonen er auksjonstidspunktet 2200-2300».

 

Siste nytt