Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med torsdag 6. juli 2017:

For små ringnotfartøy (SUK) økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,76 til 1,55.

For kystgruppen oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen. Følgelig kan hele fartøyets kvote fiskes i EU-sonen.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt