Fiskets gang uke 26

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fremdeles en del nordsjøsild, de første fangstene med makrell er tatt  i nord, litt NVG-sild og litt mer fisk til indirekte konsum.

Nordsjøsild
10 900 tonn med nordsjøsild kom i journalen vår denne uke, noe som er opp med knappe 3 000 tonn fra forrige uke. Fisket har variert noe gjennom uken med brukbart fiske de først dagene mens torsdag og fredag var heller dårlige fangstdager. Så på lørdag ble forhold bedre igjen og det ble tatt en del gode fangster.

Selv om området det er fisket på har strekt seg ganske langt utover er det i hovedsak de nordligste områdene fra litt sør av Oseberg og nordover det er fangstet mest på, her er den største silda og trolig den største samlingen også. Men det er tatt noen fangster lengre sør, Heimdal – Frigg området. Størrelsen på fisken fra dette området her sør er 189 gram i vektet snitt, varierer fra 178 til 195 gram. På det nordre området varierer størrelsen fra 190 til 215 gram med et vektet snitt på 204 gram. 22 forskjellige fartøy har til sammen 39 innmeldinger denne uken.

Interessen på kjøpersiden er fremdeles god, men fra denne helga og utover kommende uke er det flere anlegg som tar feriestopp. Info om dette ligger under egen sak på nettsiden vår. Selv om det blir ferietid for noen er det fremdeles et par anlegg som er i aktivitet videre utover sommeren. Det er selvfølgelig under forutsetning av at det blir fisk tilgjengelig.

Som kjent var det stopp med framvisningauksjonen i Egersund før forrige helg, men det er fremdeles en del båter som går til Skagen og fremvisningsauksjonen der. Ca. 2 000 tonn er solgt eller på tur til denne auksjonen denne uke. Kommende uke forventes fremdeles en del aktivitet, om noe mindre deltagelse på flåtesiden.

Makrell
Denne uken kom de første fangstene med makrell i Nord-Norge denne sommeren. Ikke de store kvantum, knappe 40 tonn fordelt på 6 fangster. Fisken har et innmeldt snitt på fra 420 til 460 gram, en båt opplyser at i prøvene deres var det fisk fra 300 til 700 gram.

Om dette er et innsig som vil gi noe fiske er usikkert, fra flåten får vi opplysninger om at på lørdag var det mye fisk å se så vi håper på at det kan være noe som kommer den veien og av en slik mengde at det gir fangstbare forhold. Nå har flåten som er i aktivitet krympet betraktelig, mange er gått hjem eller lagt still i en havn i nord, men vi forstår det slik at det er båter fra Nappstraumen og østover til Moholmen / Skrova. Får håpe de finner brukbare forhold.

På Vestlandet, fra Roan i nord til Strand kommune i sør er det låssatt 130 tonn makrell. Av dette er 50 tonn låssatt for salg til frysing, resterende 80 tonn er låssatt for salg til ferskmarkede. Også denne uke har salget til denne anvendelsen gått greit, ca. 100 tonn er solgt og pr. i dag står det i lås knappe 140 tonn.

NVG-sild
Knappe 550 tonn NVG-sild er fanget denne uke. 8 fangster er tatt i Lofoten, ut av Ballstad / Nusfjorden, rute 48, mens en fangst på 185 tonn er tatt på Trøndelagskysten. Silda i Lofoten har et snitt på 300 til 320 gram mens den som ble fisket lengre sør hadde et snitt på 220 gram. Ca. 130 tonn av totalkvantumet er produsert til agn.

Industrifisk
2 640 tonn med fisk av forskjellige fiskeslag er meldt inn fra «kanten» denne uke. Det er 1 100 tonn kolmule, 1 200 tonn øyepål, 180 tonn hestmakrell og 160 tonn sølvtorsk / strømsild. 8 fartøyer har deltatt. For de fleste er dette en kombinasjon med fiske etter hvitfisk til konsum.


Bergen 2. juli 2017
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt