Havbrislingfisket 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Det åpnes for havbrislingfiske fra 1. august


I 2017 åpnes det for havbrislingfiske fra 1. august. Totalt har norske fartøy til disposisjon 10.000 tonn i EU-sonen.

Nytt i år er at fisket kan pågå frem til 31. mars 2018. Det er fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse som har adgang til å delta i fisket. For å kunne delta i fisket er det krav om skriftlig påmelding. Utseilingsrekkefølgen for fisket er bestemt med grunnlag i loddtrekning. Utseilingsrekkefølgen som ble trukket foran 2016-sesongen gjelder også i 2017, men der fartøy som fikk adgang før 12. januar 2016 plasseres nederst på listen for 2017.

I tillegg vil fartøyer som ikke var med i trekningen for 2016, men var påmeldt for 2017 innen fristens utløp 30. juni 2017 kl 2400, bli plassert på utseilingslisten foran fartøyer som fikk adgang før 12. januar 2016 i henhold til trekningsrekkefølgen. Se vedlegg for rekkefølge for utseiling til havbrislingfisket (trekningslisten) gjeldende fra 01.08.2017. Av listen vil dere se at vi nummererer fra nr 1 og videre. Norges Sildesalgslag vil ta kontakt pr telefon med de aktuelle fartøyene som har utseiling for årets fiske.

I henhold til reguleringsforskriften er det satt en maksimalkvote på 550 tonn. Dette innebærer at det i utgangspunktet vil være anledning til å la inntil 18 fartøyer få ta utseiling til årets havbrislingfiske.

Maksimalkvoten bortfaller dersom fartøy ikke har tatt utseiling innen fristen, 1. november 2017 klokken 2400. Og dersom fartøy frafaller å fiske før utløpet av utseilingsfristen, vil Norges Sildesalgslag gi utseilingsadgang til neste fartøy på trekningslisten. Når Norges Sildesalgslag går videre på trekningslisten, er fristen for å ta utseiling 72 timer (tre døgn) etter at fartøyet er gitt utseilingsadgang.

Norges Sildesalgslag ønsker lykke til med årets havbrislingfiske.

 

Se oppdatert liste for utsending i vedlagte pdf-fil:

Siste nytt