Leppefisket åpner nord for 62 graden

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 31. juli kl. 08.00

Havforskningsinstituttets gyteundersøkelser viser at gytingen stort sett er over, men at det i enkelte områder i den nordligste delen av fangstsonen fremdeles er en del gytefisk. Dette gjelder spesielt på eksponerte steder med kaldere vann.

Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på fisk som gyter.

Se mer om forskriftene her:

Se mer om utøvelsen og regelverk her: 

Siste nytt