Skip to Content

Leppefiskreguleringene klar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017


Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger.


- Hensynet til biologien gjør det nødvendig å stramme inn fiskerireguleringene og det er krevende, men jeg mener at vi har funnet en riktig balansen med disse tiltakene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Det har tatt lengre tid enn ønsket å få fastsatt denne reguleringen, og det er beklagelig. Det var nødvendig med en grundig vurdering både av næringens behov for stabile leveranser av leppefisk, hensynet til rettferdig fordeling og biologiske betraktninger, sier fiskeriministeren.

 • De sentrale elementene i reguleringen for 2017 er:

 • Det opprettes en åpen gruppe i deltakerforskriften, men gjøres unntak fra det alminnelige kravet om at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy.
 • •Det innføres et krav om at fartøyeier må stå om bord i fartøyet som høvedsmann under fisket (forbud mot leieskipper), men det kan gis dispensasjon hvis vedkommende er forhindret fra å stå om bord på grunn av tillitsverv, offentlige verv, sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering.
 • •Det innføres fartøykvoter på 75 000 fisk pr. fartøy. Det fastsettes ikke totalkvote. Formålet med fartøykvote er å strekke sesongen lenger ut over høsten enn fjorårets regulering, slik at den enkelte fisker får bedre mulighet til å planlegge driften, og oppdretterne får leveranser i en lengre periode. Det kan likevel bli aktuelt å stoppe fisket, for eksempel for en kortere periode, dersom det viser seg at fisketrykket blir for stort.
 • •Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
 • •Fisket åpnes 17. juli sør for Stadt og 31. juli nord for Stadt. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet. Det er ikke satt noen sluttdato. Fisket kan derfor vare ut 2017.
 • •Gjeldende minstemål videreføres, men det innføres påbud om at leppefisk under minstemål skal gjenutsettes der den er fisket.
 • •For merkeregistrerte fartøy innføres det en redskapsbegrensning på 400 teiner og ruser pr. fartøyeier med nord for Lista. Gjeldende redskapsbegrensning på 100 teiner og ruser pr. fartøyeier øst for Lista videreføres.
 • •Krav til røkting og seleksjonsinnretninger i teiner og ruser videreføres.  Leppefiskreguleringene er klare - regjeringen.no Vedlegg:

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Forskrift om endring av forskrift 6. desember 2016 nr. 1455 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften) mv.

Siste nytt

Back to top