Makrell- og økosystemtoktet er godt i gang

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra norsk side har de to innleide fiskebåtene Vendla og Kings Bay vært ute i en uke for å registrere makrell, sild og kolmule

Hovedformålet med toktet er å måle mengden makrell ved å tråle på forhåndsbestemte posisjoner. Mengden kolmule og sild måles med ekkolodd, og det tas dypere trålhal etter disse artene for å bestemme vekt og årsklasser.

Du kan lese Havforskningsinstituttets toktdagbok her:

Siste nytt