Makrelltoktet igang

Publisert: av Roar Bjånesøy

I dag forlot Vendla og Kings Bay Bergen for å starte den norske delen av det månedslange økosystemtoktet på makrell. Også sild og kolmule skal kartlegges.

Toktet, som også har tre fartøy fra Island, Færøyene og Grønland, skal dekke mellom 3 og 3,5 millioner kvadratkilometer og varer frem til 6 august.

- En av de viktigste oppgavene blir å finne den totale utbredelsen av de ulike bestandene, de såkalte 0-punktene, slik at vi kan være noenlunde trygge på at vi har hele bildet. Dette har vi blitt stadig bedre på de siste årene. Fra og med neste år tar vi enda ett skritt videre når EU gjennom Danmark nå har bebudet at de vil dekke Nordsjøen som en del av toktet. Da får vi også et mye bedre bilde av spesielt de yngste årsklassene av makrell, forteller toktleder Leif Nøttestad til fiskeribladet.no

Ifølge Nøttestad har alle fartøyene som er involvert i toktet akkurat likt utstyr slik at målingene som kommer ut totalt kan sammenlignes uten hensyn til forskjell på utstyr. 

Det betyr at ICES kan få mye mer grunnlagsdata når de skal komme med kvoteråd. Nøttestad sier at det er ikke mange bestander som nå har flere indekser enn makrellen. Før var det eggtoktet som var det bærende toktet, mens nå er det dette tråltoktet, merke/gjenfangstinnsamlingen og rekrutteringsindeksen om vinteren som er med i tillegg. Nøttestad mener press...og hjelp... fra næringen har bidratt til dette.

Den neste måneden skal Vendla og Kings Bay også måle forekomster av sild og kolmule. Dette blir målinger gjennomført med akustikk, men det skal også tråles for å se størrelse osv. Dette vil bidra til også bedre bestandsestimeringer på disse artene. det også Det vil også bli gjort omfattende miljøundersøkelser, inklusive temperaturmålinger og planktonmålinger på toktet.

For de som vil følge toktet litt bedre i sommer så vil Havforskningen oppdatere status på toktet på sin Facebook side med jevne mellomrom  ( link) 


Siste nytt