Oppsummering av tallene fra tobissesongen 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Tobiskvoten til norske fiskere var opprinnelig på 50.000 tonn, den ble senere utvidet til 120.000 tonn.

I perioden fra 19. april til 12. juni ble det levert 132.068 (40.867) tonn tobis og av dette 129.398 (0) tonn til mel/olje. Landet kvantum fra norske fiskere endte på 120.205 (40.867) tonn og fra utenlandske fiskere 11.863 (0) tonn. Tallene fra 2016 i parentes.

121.651 (37.112) tonn tobis ble levert i Norge og 7.747 (3.756) tonn i utlandet. Det ble levert 2.670 (0) til konsum.

Oppnådde priser var i snitt 1,63 (2,97) kr/kg til mel/olje, en nedgang på 45 %. For konsumkvantumet ble det oppnådd en gjennomsnittspris på 2,17 kr/kg.

Analyseverdien for hele perioden viste i snitt 6,9 (8,1) % fett og 17,4 (16,8) % tørrstoff. Gjennomsnittlig Fl.N var 23,9 (22,2).

Samlet førstehåndsverdi for tobisfisket endte på 216 mill. kr mot 121 mill. kr i 2016

Siste nytt