Prøvefiske etter kystbrisling i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Norges Sildesalgslag søker inntil to fartøyer til prøvefiske i uke 33


Norges Sildesalgslag søker inntil to fartøyer til prøvefiske i uke 33 (14.08.17-20.08.17). Prøvefisket forutsetter å dekke Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden. Totalt vil det bli gitt adgang til å nytte inntil 10 døgn (5+5) i de to fjordene inkludert ett døgn til hvert fartøy til klargjøring/nedrigging.

Interesserte brislingbruk bes melde seg til Norges Sildesalgslag innen onsdag 2. august.

Fiskeridirektoratet fastsatte fredag 07.07.17 reguleringen for kystbrislingfiske i 2017. Det fremgår av denne at det vil være adgang til å fiske inntil 500 tonn i Hardanger/Sunnhordland og inntil 200 tonn i Sognefjorden. I Nordfjord vil det ikke bli åpnet for fiske i 2017. Det er første gang at myndighetene fastsetter kvantumsbegrensninger i dette fiskeriet. Tidligere år har uttaket i stor grad vært begrenset av fiskens størrelse og fettinnhold, kvantumsbehov og deltagelse. I tillegg har minstemål og lovlig andel fisk under minstemål bidratt til å regulere uttaket.

Norges Sildesalgslag legger til grunn at kvotebegrensningene som nå er satt kan bli gjort til gjenstand for endring med bakgrunn i oppstarten av fisket og med bakgrunn i informasjon om bestandene i tilknytning til fisket.


Bergen, 07.07.2017
NORGES SILDESALGSLAG»

Siste nytt