Toll gir reduserte priser på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson

Pr. 20. juli 2017 har Norges Sildesalgslag omsatt 932 tonn makrell til fersk anvendelse

Toll gir reduserte priser på makrell til fersk anvendelse

Pr 20. juli 2017 har Norges Sildesalgslag omsatt 932 t makrell til fersk anvendelse mot 739 t i tilsvarende periode i 2016. Årets kvantum er for øvrig det høyeste som er registrert for perioden i de siste ti årene. Kvantumet har i ti-årsperioden variert fra 661 t på det laveste i 2015 til altså 932 t i år. I gjennomsnitt er årets makrell til fersk anvendelse blitt betalt med kr 15,19 pr kg mot kr 15,91 pr kg for tilsvarende periode i 2016. Årets pris er den laveste i ti-årsperioden. Variasjonen i prisene har imidlertid vært liten, fra lavest pris med kr 15,19 pr kg i år til høyest pris med kr 16,15 pr kg i 2010.

Hovedårsaken til at prisen er lav i år er at den tollfrie eksportkvoten til EU som gjelder for perioden fra 16.06.07-14.02.18 på 260 t ble nådd rekordtidlig og at det derfor ble innført toll på eksport av fersk makrell til EU på 20% i slutten av uke 27 (02.07.17-09.07.17).

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt