Endring i ventedøgn ved lossing av tobis til mel.- og oljeanvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

For fartøy som fisker tobis til mel- og oljeanvendelse er det for fangster under 500 tonn kun ett døgns venting etter sluttseddelen er signert. Dette gjelder fra og med i dag, 22.05.17. og inntil videre.

Fartøy som losser 500 tonn og mer, har som tidligere annonsert, to døgns venting etter sluttseddelen er signert.

Reguleringen er foretatt med hjemmel i fiskesalgslagslova § 13.

Norges Sildesalgslag

Siste nytt