Fiskets gang uke 18

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vesentlig mindre tobis og lite annet fiskeri denne uken. 

Tobis

15 570 tonn tobis er ukekvantumet denne uke og av det kommer vel 4 100 tonn fra utenlandske båter. Det norske fiske har foregått på de tradisjonelle feltene, men det har vært en del spredning av båtene og det meldes om dårlig fiske nå sist i uken.

De danske båtene har fisket på felt som ligger lengre på sørøst, i Dansk sone, men opp mot de norske feltene.

Etter forrige ukes gode fiskeri jobbet fabrikkene hardt med å få losset og produsert fisken som var kommet til kai. Selvfølgelig resulterte dette i en del venting for de båtene som var kommet inn, men i løpet av torsdag var alle losset og fabrikkene klar for nytt råstoff. Det kom da melding fra Pelagiafabrikkene at de ville stoppe kjøp og ha vedlikehold ved alle tre fabrikkene. Heldigvis ble vedlikeholdsperioden kort og torsdag kveld var fabrikkene i kjøp igjen og flyten har gått greit siden da.

På grunn av den store usikkerheten hva nye kjøp angår ble det fra fredag innført to døgns venting ved kai etter at båtene var utlosset. Kjøpssituasjon vil fra Sildelaget side følges tett videre.

Andre fiskeri.

Av andre fiskeri er det satt et lås på 10 tonn hestmakrell i Karmøy kommune og 7 lås på til sammen 11 tonn makrell, hovedsakelig i Bømlo kommune, men også et i Strand kommune.


Bergen 7. mai 2017

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt