Fiskets gang uke 19

Publisert: av Kenneth Garvik

Lavt tobiskvantum grunnet stopp i fisket, og første sildefangst fra Nordsjøen.

Tobis:
Bare 6.500 tonn med tobis i journalen sist uke. Av dette kvantum er 2.400 t fra en svensk og en dansk båt. Årsaken til det lave kvantum er at Sildelaget stoppet fiske etter tobis for mel, - og oljeanvendelse på onsdag. Grunnen for denne stoppen er en uoversiktlig situasjon i omsetningen av tobis til oppmaling i etterkant av at Sjømat Norge terminerte avtalen 7. mai.

Av ukens kvantum er vel 800 t omsatt til konsum til Global Egersund. Et par kjøpere har antydet at det kan være behov for et begrenset kvantum til denne anvendelse.

Fangstene fra de norske båtene er fisket på Vestbanken.

I dag er nytt råd for tobisfiske ventet fra Havforskningsinstituttet. Fiskerne er forventningsfulle og håper på en økning av kvoten. Av opprinnelig kvote på 50.000 t er det nå knappe 10.000 t til rest. En gjennomgang av enkeltbåter viser at sju fartøy har mer enn 500 t til rest.

Det vil og bli avholdt et møte mellom Sildelaget og Sjømat Norge, der omsetningssituasjonen for tobis blir hovedtema. Vi får håpe at omsetningen normaliseres etter dette møte slik at vi kan sende båtene på havet igjen.

 

Nordsjøsild:
I tillegg til et par småfangster fra Vågsøy i Sogn har «Svebas» vert i området ved Oseberg og fisket sild. Fredag meldte de inn vel 130 t med snittstørrelse på 159 gram.
Vi har hatt en kald vår både på sjø og land og dette viser og på fettinnholdet i silden. Analyser tatt av kjøper viser at filetene inneholdt bare 7% fett, noe som er betydelig lavere enn i fjor.

En annen utfordring er innblanding av makrell i fangsten. Etter at seifiskerne langs vestlandskysten har meldt om uvanlig store mengder makrell vest av land, så hadde også «Svebas» makrell i lag med silda. Vi får håpe makrellen ikke gjør seg for mye gjeldende i fangstene utover sommeren.

Flere båter har varslet at de vil gjøre seg klar for dette fiske denne uke.

 

Makrell:
Langs kysten av Rogaland og Hordaland har den minste kystflåte låssatt vel 30 tonn. Dette er fangster som omsettes i ferskmarkedet.
Også her vil sol og sommer trolig hjelpe for å få opp fisketakten, og ikke minst forbruket av makrell.

 

Kolmule/ Øyepål:
Fra «kanten» vest av Karmøy er det tatt 700 t kolmule, og vel  300 t med øyepål. Fangstene er levert til mel/olje fabrikk i Egersund, og dette er hovedsak fra båter som driver kombinasjonsfiske med hvitfisk.

 

 

Bergen 15.05.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

 

Siste nytt