Fiskets gang uke 20

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt tobisfiske, nordsjøsildfisket i gang og vesentlig mer låsmakrell på kysten i sør.

Tobis

Etter forrige ukes uavklarte situasjon ang. levering ble det mandag enighet om ny minsteprisen på tobis og flåten kunne starte fisket igjen.

Fra mandag ble også tobiskvoten økt med 70 000 tonn til totalt 120 000 tonn. For å unngå at alle startet på samme tid og kom til kai og ble liggende i ventekø for lossing ble det innført en gradvis utseiling av flåten og 48 timers venting ved land etter levering før man kunne starte ny tur.


Etter at flåten kom i fiske igjen har det vært noe varierende forhold fra dag til dag og fra felt til felt, men totalt sett har fisket vært godt med et ukekvantum på vel 24 500 tonn, noe som er sesongens beste uke. I dette kvantumet er også ca. 3 000 tonn fra utenlandske fartøyer. Det varierende fisket har gjort at enkelte har fisket fult i løpet av et par dager, mens andre har brukt litt lengre tid. Flåten har vært i arbeid på Vestbanken, Outer Shoal og også på Klondyke og en båt har vært på Inner Shoal.

Det har blitt levert litt tobis også til konsum, men de siste fangstene holt ikke til denne anvendelsen grunnet mye buksprenging.
Kommende uke forventes fremdeles godt fiske og så får vi se om det er passende med 48 timers venting eller om dette må justeres.

Nordsjøsild

Etter at «Svebas» i forrige uke startet nordsjøsildsesongen er det denne uke kommet en del fartøyer til i fiske. 10 – 12 båter er registrert i aktivitet og flere er registrert på tur ut.

Flåten har vært på leting helt sør av Stat Pipe, men det var litt lengre nord på, Heimdal – Frigg feltet og litt lengre nord at fisket har foregått. Totalt er det meldt inn knappe 2 500 tonn fordelt på 19 fangster, fangststørrelse fra 60 til 270 tonn. Størrelsen er fra 148- til 162 gram.

På mottakssiden er det nå begynt å komme en del anlegg i aktivitet og fra neste uke ventes enda flere å starte opp. Også de danske anleggene er klar og to båter er solgt til dem. Fisken er fremdeles mager, men det er mye åte og analysene viser nå 9,4 % fett i fileten og 12,5 % i rund sild.


Også på kysten er det denne uke fisket litt nordsjøsild selv om kvantumet er beskjedent. Knappe 15 tonn er meldt inn, av dette er 9 tonn direktehåvet, resten låssatt. Størrelsen er 220 gram.

Makrell

Denne uke er det satt 18 lås med makrell her på Vestlandet, til sammen 72 tonn Fangstene varierer fra 1 til 10 tonn, størrelsen på fisken er fra 330 til 500 gram og omsettes kun til ferskmarkede. Fangstingen har foregått fra Askvoll kommune i nord til Strand kommune i sør.


Totalt er det solgt 23 tonn på låsauksjonene denne uke.


Industrifiske.

Vel 900 tonn av div fiskeslag er tatt i «kanten» og levert til indirekte konsum. Av dette er ca. 500 tonn kolmule, 200 tonn øyepål og ca. 200 tonn annet, en miks av sølvtorsk, strømsild med flere fiskeslag.

Bergen 21. mai 2017

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt