Fiskets gang uke 21

Publisert: av Kenneth Garvik

Sesongens beste tobisuke. Nordsjøsildfiske godt i gang, og godt med makrell i sør.

Tobis:
Årets beste uke på tobis med totalt 25.400 tonn i journalen. Hele kvantumet er fisket av norske båter og periodevis har fisket vert meget godt.

Fisket har i hovedsak foregått i to områder. Tidlig i uken var båtene på Outer Shoal, da «Gollenes» lastet seg på kort tid på Inner Shoal torsdag satte båten kursen på sørvest for dette feltet. I helgen har båtene fisket på tre forskjellige tobisbanker.

For å begrense tilførslene i forhold til fabrikk-kapasiteten i området Egersund-Ålesund har båtene hatt ventetid for utseiling til ny tur. Da flere nå er ferdig med kvoten ble ventetiden redusert søndag med reduksjon fra to til ett døgn for de største fangstene.
Om fisket fortsetter i samme takt vil nok behovet for venting falle bort innen relativ kort tid.

En kikk på kvotebildet viser at det nå er fisket 87.400 t av kvoten på 120.000 t, og innen et par uker så håper vi at kvoten er tatt.

 

Nordsjøsild:
I dette fiske har aktivitetene tatt seg opp og vi fikk innmeldt 7.500 tonn. Beste dagen her var på Kristi Himmelfartsdag med 2.700 t.

Fisket her har foregått på vestsiden av Patchbanken som ligger vest-sørvest av Karmøy. Og fiskerne melder om periodevis god samling fra dette område.

Silden har vert meget jevn størrelsesmessig med snitt fra 151 til 172 gram. Snittet for hele kvantumet ligger på 163 g.
Så langt har silden vert brukt til filet-anvendelse. Med stigende fettinnhold så forventer vi at matjesproduksjonen snart kommer i gang. Søndag kveld meldte «Birkeland» inn 250 t til fremvisning i Egersund, men tilbakemelding fra de hollandske kjøpere tyder på at det fortsatt mangler noe både på fett og fasong. Silden blir brukt til filet anvendelse.

Med omsetning i gang igjen i dette fiske er det satt ny minstepris, etter den dynamiske modellen, fra i dag av på kr 2,98.
Kjøperne som etterspør sild til filet ønsker større sild enn det som har vert sist uke. Ideelt vil snittstørrelser på rundt 200 gram være ønskelig. Denne er normalt fangstbar i området rundt Oseberg, men båter som har leitet i dette område har ikke registrert god e nok forekomster så langt.
 
Vi forventer at flere båter seiler ut de neste dagene.

 

Makrell:
Som normalt i slutten av mai, og med litt sommer, så blir makrellen tilgjengelig langs vestlandskysten. Fra den minste kystflåte er det innmeldt 207 tonn med makrell.
Rogaland er det fylket med mest makrell og hele 156 t er innmeldt herfra.

Denne makrell er ment for salg til ferskanvendelse. Markedet her tar ikke unna slike mengder så en må muligens omsette noe til frysing.


Bergen 29.05.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt