Folkemøte om pliktsystemet og pressemøte om Brexit

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriminister Sandberg inviterer til folkemøte om pliktsystemet på Melbu onsdag. Dagen etter er det Brexit som er på agenda når næringslivet inviteres til Oslo.


Fiskeriminister Per Sandberg ønsker å diskutere og informere om pliktsystemet og inviterer til folkemøte på Melbu onsdag 10. mai.


- Mitt håp er at vi under dette møtet kan ha en faktabasert diskusjon. Her vil jeg redegjøre for hvorfor regjeringens forslag om å fjerne pliktene vil styrke Nord-Norge. Det er bred enighet om at vi har et pliktsystem som ikke gagner Nord-Norge. Regjeringens forslag vil tjene kystsamfunnene bedre enn pliktene har gjort, sier Sandberg.

Fiskeriministeren ønsker også å arrangere folkemøter i Hammerfest og Vardø.

- Regjeringen vil ha trygge arbeidsplasser i denne næringen. Da trenger vi en lønnsom sjømatindustri, og det vil våre forslag bidra til. Jeg har respekt for at ikke alle er enige i dette, men jeg håper at vi gjennom folkemøtet kan få alle fakta på bordet. Og jeg håper så mange mulig møter opp for å diskutere denne viktige saken, sier Sandberg.

Tid: Onsdag 10. mai, 18.30 – 20:30.

Sted: Melbu skole, Skolegata 4, Melbu

 

BREXIT:


Næringsministeren, fiskeriministeren og EØS- og EU-ministeren møter næringslivet torsdag 11. mai for å informere om regjeringa sitt arbeid med brexit og få innspel til prosessen vidare.


- Brexit går over i ein ny fase no som statsminister Theresa May formelt har starta prosessen med utmelding frå EU. Vi har jamn kontakt med både britane og EU, men treng også viktige innspel om kva behov norsk næringsliv har når Storbritannia går ut av EU, seier næringsminister Monica Mæland (H).

Nest etter olje og gass, er sjømat det vi sel mest av til britane. Storbritannia har dessutan store havområde som grensar til Noreg, og vil vere ein sentral part i Nordøst-Atlanteren på fiskeriforvalting når landet ikkje lenger er del av EU sin felles fiskeripolitikk.

- Vi må bli einige om fordelinga av fiskekvoter mellom EU, Noreg og Storbritannia. Vi må få på plass eit nytt avtaleverk, regulere tilgangen til å fiske i kvarandre sine soner for felles bestandar, og etablere nye løysingar i bytteavtalen, seier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Noreg sin handel med Storbritannia er i dag regulert av EØS-avtalen.

- Noreg er tett integrert i den indre marknaden gjennom EØS-avtalen, og er såleis ikkje ein regulær tredjepart. Vi har tett dialog med EU om dei deler av forhandlingane mellom Storbritannia og EU som gjeld den indre marknaden, seier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H).

Dette er andre gong regjeringa møter næringslivet for å diskutere brexit. Førre møte var i august 2016.

Kva: Næringsministeren, fiskeriministeren og EØS- og EU-ministeren møter næringslivet for å diskutere regjeringa sitt arbeid med brexit.
Kor: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Akersgata 64.
Når: 11. mai klokka 11.30-13.00.

 

Les mer her: 

Siste nytt