Jonny Garvik gjenvalgt som styreleder i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Jonny Garvik ble enstemmig gjenvalgt som styreleder i Norges Sildesalgslag for neste år. Også de andre styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt på årsmøtet.

For Ringnot ble Marius Ytterstad, HEnning Veibust og Anders Remøy gjenvalgt for de neste to årene.

For Trålgruppen ble Kjell Svanes gjenvalgt.

For Kyst ble Jan-Erik Johnsen og Jan Gunnarsen gjenvalgt. Jan-Erik Jonhnsen ble i tillegg gjenvalgt som nestleder i Sildelagets styre for det neste året..


Siste nytt