Kvoteenheten på 4,15 for tobis etter kvoteøkningen

Publisert: av Roar Bjånesøy

På bakgrunn av den faglige tilrådningen fra Havforskningsinstituttet fastsettes totalkvoten for tobis i 2017 til 120 000 tonn, skriver Fiskeridirektoratet

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2017 - TOTALKVOTE

Fiskeridirektoratet har 15. mai mottatt endelig råd for tobisfisket i norsk økonomisk sone i 2017.

På bakgrunn av den faglige tilrådningen fra Havforskningsinstituttet fastsettes totalkvoten for tobis i 2017 til 120 000 tonn.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 4,15.

FISKERIDIREKTØREN
Svar/henv: Snorri Palmason 46804072
Andreas Haugstvedt 40070506

Siste nytt