Lossing av ulovlig fangst

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag leverte den 16.5.2017 politianmeldelse på fartøyet Themis S-144 og Pelagia AS Karmsund for ulovlig lossing av tobisfangst ved anlegget til Pelagia AS i Karmsund.

Anmeldelsen ble levert til Haugaland og Sunnhordaland Politidistrikt.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at fartøy og fabrikk starter lossingen av fangsten som ikke var meldt inn til og omsatt gjennom Norges Sildesalgslag. Dermed er det brudd på fiskesalgslagsloven og forretningsreglene til Norges Sildesalgslag.

På grunn av en uoversiktlig omsetningssituasjon iverksatte Norges Sildesalgslag en umiddelbar fiskestopp for fiske etter tobis til mel/oljeanvendelse for omsetning gjennom Norges Sildesalgslag den 10 mai, 2017. Siste frist for innmelding var da satt til klokka 15:00 samme dag.

Themis ønsket å melde inn fangst den 14.5.2017 men ble informert både muntlig og skriftlig at dette ikke var mulig grunnet nevnte fiskestopp. Norges Sildesalgslag ble likevel informert om at lossing av fangsten til Themis ble iverksatt den 15. mai ved Pelagia Karmsund og kontrollør ble sendt til fabrikken for å bekrefte dette.

Sildelaget informerte Fiskeridirektoratet om forholdet 15. mai og leverte den 16. mai politianmeldelse på den ulovlige lossingen.

Etter anvisning fra Fiskeridirektoratet medvirket Sildelaget til at fangsten ble registrert og sluttseddel skrevet. Fiskeridirektoratet opplyste i denne anledning at de hadde lang praksis for å seddelføre også ulovlige landinger for deretter å følge opp med reaksjoner.

Norges Sildesalgslag

Siste nytt