Minstepris for nordsjøsild til konsum suspenderes

Publisert: av Kenneth Garvik

I forbindelse med oppstart av ny sesong i dette fiske så suspenderes minsteprisen fra i dag 11. mai.

Prisene på både Gruppe 1 sild og Gruppe 2 sild suspenderes. Nye minstepriser vil bli faset inn så snart en viss fiskeriaktivitet er etablert og da iht 80%-regelen, jfr den dynamiske minsteprismodellen. Det dispenseres således fra minimumskravet på 5000 t.

Den første båten har allerede sett kursen for sildefeltene i Nordsjøen og flere vil gå ut de nærmeste dagene.

Siste nytt