Ny leverandør av kredittforsikring som sikkerhet for kjøp på Sildelagets auksjon

Publisert: av Line Dale Nilsson

Norges Sildesalgslag har skiftet leverandør av kredittforsikring.

Ordningen med kredittforsikring som sikkerhet for kjøp gjennom Norges Sildesalgslag brukes av mange kjøpere. Over 80 % av omsetningen gjennom sildelaget er i dag dekket av denne type sikkerhet. I løpet av vinteren har vi testet markedet for kredittforsikring, noe som har ført til skifte av leverandør fra GIEK Kredittforsikring AS til Atradius med virkning fra 1. juni 2017. I sonderingen av markedet er det lagt vekt på dekning, størrelse på kredittrammer og pris.
Etter mange år med et velfungerende samarbeid med GIEK Kredittforsikring AS, ser vi fremover i tro på at vi er godt rustet til å møte de utfordringer som måtte ligge der.

 

Siste nytt