Oppdatert: Stoppet fabrikkene for vedlikehold - åpnet igjen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Oppdatert: Fabrikkene tar igjen mot råstoff, men det er innført ventetid i tobisfiske. Pelagia meldte at de stopper fabrikkene i Egersund, Karmøy og Måløy for vedlikehold før helgen. Pelagia villle da ikke kjøpe råstoff til mel/olje så lenge vedlikeholdsarbeidet foregikk

Fabrikkene tar igjen mot tobis, men det er innført ventetid etter lossing, ( se separat sak)

 

Kontakt Sildelagets salgsavdeling for mer informasjon: Tel: 55 54 95 50


****

Norges Sildesalgslag vil derfor oppfordre flåten til å ligge til lands eller ta med Island i utbudsområdene  for fangstene. 

Fabrikken på Vedde vil ha noe begrenset mottakskapasitet i perioden som kommer.

For mer informasjon så kontaktes Sildelagets salgsavdeling på tel: 55 54 95 50

 

Norges Sildesalgslag

Siste nytt