Reaksjoner ved avvik relatert til utbudsområder og -reglement

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rundskriv 10/17 omhandler reaksjoner som gjelder ved avvik relatert til utbudsområder og - reglement

Med virkning fra torsdag 25. mai 2017 gjelder følgende Rundskriv 10/17:

Dersom et fartøy har til hensikt å drive direktefiske til konsum utover ettermiddagen/kvelden, vil det ikke være tillatt å melde inn fangst før ved avgang fra feltet, jfr Lagets forretningsregler §8.1. Nærmere informasjon om reaksjonsregelverket ved eventuelle brudd på lagets utbudsreglement finnes her (link)

Ved spørsmål kontakt Salgsavdelingen på Sildelaget.»

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen

Siste nytt