Redusert ventetid med ett døgn etter lossing i tobisfiske

Publisert: av Kenneth Garvik

Da flere nå har tatt sin tobiskvote så vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. Dette gjelder fra i dag søndag 28. mai og inntil videre.

Med reduksjon av ett døgn så vil fangster under 500 tonn ikke ha venting. For fangster over 500 tonn så vil ventetiden for utseiling være 1 døgn etter at sluttseddel er signert.

Siste nytt