Regulering av oppstart av fisket etter tobis 15.05.17

Publisert: av Svanhild Kambestad

 

Regulering av fisket etter tobis blir innført i dag.

Det blir regulert oppstart av tobisfiskeriet i dag.

  1. Båter som ventet på tørn, før fiskestoppen ble innført, får fortrinnsrett ved første utseiling.
  2. Båter som lå på feltet med fangst om bord, kommer i andre rekke/pulje.
  3. Fartøy som har mer enn 70 % av opprinnelig kvote igjen, før utvidelsen, kommer i tredje gruppe.
  4. Resterende fartøy vil få utseiling etter loddtrekning.

NSS vil kontakte det enkelte fartøy for å gi melding om utseiling etter nevnte regler.

Etter ferdig lossing, er det 2 døgns venting, før fartøyet kan forlate havn.

Siste nytt