Regulering av tobisfiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Her er et tillegg til reguleringen i fiske etter tobis nå som de fartøyene som var på den opprinnelige utseilingslisten har fått tørn.

Vi viser til tidligere utsendt melding om regulering av fisket etter tobis; https://www.sildelaget.no/no/media/nyhetsarkiv/siste-nytt/regulering-av-oppstart-av-fisket-etter-tobis-150517/

Nå har alle fartøy som kom inn under punktene 1 til 4 på utseilingslisten, fått utseiling. Alle andre/nye fartøy som ønsker å omsette tobis gjennom Norges Sildesalgslag, må melde seg til Salgskontoret på + 47 55 54 95 50 eller på mail: [email protected] for å komme inn på utseilingslisten. Dette må gjøres før fartøyet forlater havn, før ny fisketur starter.

Denne reguleringen ble gitt i medhold av Fiskesalslagslova § 13. Vi vil også minne om at både norske og utenlandske fartøy som ønsker å lande i Norge, har plikt til å følge norsk fiskerilovgivning, Sildelagets Forretningsregler og Omsetningsbestemmelser.

Siste nytt