Sildelaget med ny og oppdatert strategi for driften

Publisert: av Jarle A. Hansen

På Sildelagets årsmøte i dagene 4.-5. mai, vedtok Årsmøtet en ny strategi som skal være styrende for lagets videre drift i de neste 10 årene.

Laget kan i år feire sine 90 år gamle røtter etter opprettelsen av Storsildlaget i 1927. Den nye strategien har fått navnet «Sildelaget i 100» siden den skal gi retning for styre og administrasjon for hvordan seilasen videre mot 100 år i 2027, skal best foregå.

De overliggende strategiske mål, ble sammenfattet i fire punkter:

1) Styrke og utvikle organisasjonen,
2) Øke kunnskapen og kjennskapen til laget og pelagisk næring,
3) Bli en tydelig både nasjonal og internasjonal aktør, og
4) Strebe etter å bli en aktiv og relevant samarbeidspartner.

Strategien som ble presentert på årsmøtet er omfattende, men til gjengjeld har styre og administrasjon flere år på seg til å prioritere sine grep for å gjennomføre de mål som er satt.

Årsmøtet ble i år «strømmet», det vil si at det er mulig å se opptak fra møtet, også presentasjonen av den nye strategien som var første punkt på dagsorden Dag 2.
Opptakene er som nevnt i egen nettsak, tilgjengelig på lagets nettside.  

 

Siste nytt