Skal bli grønnere på det blå havet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Utslipp av klimagasser fra fiskeflåten skal reduseres med 40 prosent i perioden 2005 til 2030

Mye av løsningen ligger i ny teknologi, smartere fiske og miljøvennlig drivstoff, skriver Fiskebåt.

Fiskeflåten tar klima på alvor. Nå starter arbeidet med å utvikle en havgående ”grønn fiskebåt”. Prosjektet blir en del av Grønt Kystfartsprogram som er ledet av DNV GL.

- For oss er det viktig å holde posisjonen som en naturbasert og bærekraftig næring. Vi må derfor kunne dokumentere klimaeffekten på hver kilo fisk vi leverer. Dette er et viktig fortrinn i markedet. Vi må derfor være på offensiven i forhold til å ta i bruk ny teknologi, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon.

Partner
Fiskebåt er med som partner og piloteier i Grønt Kystfartsprogram. Dette er en direkte videreføring av klimastrategien for fiskeflåten, som Fiskebåt har fått utarbeidet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF.

Klimastrategien har tatt for seg utslippene fra en samlet fiskeflåte og sett på hva som er mulig å oppnå for å redusere utslippene framover.

- I tillegg til ny teknologi handler det om å fiske smartere og mer effektivt. Her er virkemidlene reguleringene av fisket, strukturpolitikken, bedre redskaper og fiskeletingsutstyr. Det handler om mange små miljøvennlige skritt, og det er viktig å få med hele fiskeflåten og fiskerimyndighetene for at vi skal nå målet, sier Maråk.

Mye å hente
Narve Mjøs, programdirektør for Grønt Kystfartsprogram (GKP) i DNV GL, er glad for at fiskeflåten har blitt en del av programmet.

- Fiskeflåten har trolig mye å hente utslipps- og kostnadsmessig på bruk av ny
teknologi, både i forhold til motorsystemer, kjøling og hvordan fisket blir gjennomført. I dette programmet møtes forskjellige miljøer for å utveksle kunnskap og erfaringer. Det er derfor viktig at fiskeflåten også er representert, sier Mjøs.

I forbindelse med Nor-Shipping denne uken, blir det arrangert et eget seminar om grønn kystfart. Dette skjer hos DNV GL på Høvik, tirsdag 30. mai fra klokken 1700.

Dette er Grønt Kystfartsprogram:
Visjon: Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff.

Grønt Kystfartsprogram består av mer enn 30 aktører innen alle deler av norsk nærskipsfart. Prosjektet er ledet av DNV GL, og vil resultere i;

• Lønnsomme utslippskutt, med et betydelig skaleringspotensiale basert på den sterke internasjonale posisjonen som norsk maritim industri har i verden.
• Grønne arbeidsplasser. Maritim næring kan bli en viktig grønn vekstnæring med tusenvis av nye arbeidsplasser.
• Økt konkurranseevne. Ved å være først ute med vellykkede demonstrasjonsprosjekter i forskjellige segmenter.
• Internasjonal lederposisjon. Norsk kystfart kan bli et utstillingsvindu i verden. En inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester.
Siste nytt