Tobisfisket åpnet igjen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge ble, som kjent,  i går ettermiddag enige om ny minstepris på tobis til mel/olje på NOK 1,60 gjeldende fra 15. mai til 23. juni. Partene ble i samme møte enige om at fisket måtte reguleres ved oppstart for å tilpasse fisketakten i henhold til mottakskapasiteten.

Et reguleringsopplegg fra oppstart av fisket etter stoppen ble diskutert og vedtatt i Salgsutvalget i Norges Sildesalgslag hvor følgende prinsipper ble vedtatt:.

I gruppe 1 ble det utseiling for fartøy som ventet på seilingstørn da fiskestoppen ble iverksatt.

I gruppe 2 ble fartøy som var i fiske da stoppen ble iverksatt prioritert

I gruppe 3 ble fartøy som har mer enn 70% av den opprinnelige kvoten, før utvidelsen, prioritert.

Øvrige fartøy med kvoter får deretter utseiling ved loddtrekning.

Sildelaget har mottatt en del reaksjoner angående prioriteringene, men Salgsutvalget har funnet det nødvendig å iverksette disse for å få en god oppstart og flyt i fisket fremover.

12 fartøy ble gitt utseiling 15. mai og ytterlige 4 fartøy fikk utseiling i dag, 16. mai. En oppdatert liste over de neste fartøy på listen ligger på Sildelagets nettsider og vil bli ytterlig oppdatert etter hvert som fartøyene går ut.

Det er også innført 2-døgns ventetid etter lossing, men reguleringen her blir og kontinuerlig evaluert og justert hvis situasjonene tilsier det.

Uavhengig av 2-døgns regelen om ventetid vil fartøy som fremdeles venter på første utseilingstørn etter fiskestoppen bli prioritert.

Sildelaget har også valgt at fartøy som var på havet i fiske etter tobis til konsum da avtalen kom på plass kan få starte fisket etter tobis til mel/olje anvendelse. Dette var begrunnet med at vi kjapt kunne få utnytte kapasiteten på mottaksanleggene.

Fartøy som planlegger fiske av tobis til konsumanvendelse må kontakte salgsavdelingen ved Norge Sildesalgslag før utseiling for fiske til slik anvendelse.


Mvh,
Norges Sildesalgslag

Siste nytt