Ulovlig fiske for 190 milliarder kroner årlig

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriministere fra hele verden samles i Oslo idag for å diskutere hvordan man hindrer ulovlig fiske, et fiske FN estimerer til 15% av verdens fiskefangster.

Dette skriver departementet:

– Ulovlig fiske er tyveri fra fellesskapet. Det er tyveri fra matfatet vårt, og en trussel mot ressursene i havet. Og det skaper en negativ konkurransevridning for de ærlige aktørene i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ifølge Verdensbanken taper den globale fiskerisektoren hvert år opp mot 695 milliarder norske kroner. Verdensbanken anslår at det er hva fiskerisektoren kunne ha tjent dersom det ble fisket på en bærekraftig måte som tar hensyn til langsiktig utnyttelse av ressursene.

- Kampen mot ulovlig fiske har pågått over flere år, men nå har vi fått et rettslig våpen som vil gjøre det enda mindre attraktivt å fiske ulovlig. Når stadig flere land nå nekter fartøy å levere ulovlig fanget fisk har verden tatt en viktig skritt mot mer bærekraftig bruk av havet, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Norge er vertskap når fiskeriministrar frå heile verden møtes i Oslo for å diskutere korleis dei skal førebygge og hindre ulovleg fiske.

Ulovlig fiske er ein omfattande, grenseoverskridande utfordring. FN organisasjonen FAO har estimert verdien av ulovleg fangst til å utgjere over 190 milliardar norske kronar årleg, eller om lag 15 prosent av verdens fiskefangster.

Norge har deltatt aktivt i arbeidet med å få på plass ein bindande internasjonal avtale i kampen mot ulovleg fiske. Måndag 29. mai samlas partane for første gong i Oslo. Meir enn 50 land vil vere representert.

Avtala om havnestatskontroll skal førebygge og hindre ulovleg, urapportert og uregulert fiske. Den har blitt framforhandla gjennom FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Avtalen trådde i kraft 5. juni 2016 og har i dag 47 parter (EU er éin part).

Praktisk informasjon

Kva: Det første møtet om havnestatskontroll
Kor: Høyres hus, Stortingsgaten 20, Oslo
Når: Mandag 29. mai klokka 10.00-11.00

 

Fiskeriminister Per Sandberg vil opne møte og statssekretær Tone Skogen i Utanriksdepartementet deltek også.

Siste nytt